top of page

Ny 1. langside hos Roskilde BMX Klub

I januar 2018 anlagde vi ny 1. langside hos Roskilde BMX Klub. På pro siden blev første hoppet lavet om til en step-up og rykket tættere på gaten. På amatør siden blev første hoppet også lavet om til en step-up. Fælles hoppet ind mod svinget, blev til en step-up step-down.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Instagram App Icon
  • Facebook App Icon
bottom of page