top of page

Åhaven Bike Park - status

Arbejdet med Åhaven Bike Park skrider fornuftigt frem. 80% af belægningsarbejdet er færdigt, dernæst skal der bygges en wall ride samt en bro. Vi forventer at være færdige i starten af oktober.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Instagram App Icon
  • Facebook App Icon
bottom of page